Archive for the ‘ Thi công hệ thống phát điện năng lượng mặt trời ’ Category

パース Nursing Home & Kiwa (56kw)
全体 Takayanagi House (37.5kw)
DSC_0019 Suwa store Katori power plant (50kw)
パース Suwa store Isumi substation (50kw)
product_2 Hệ thống điện trên mái nhà để xe
斜め右パース Long-Term Care Health Facility (119kw)
read more

Proaim: Thông tin mới nhất công việc của bạn Nhấn vào đây xin vui lòng↓

社屋 (002)

Pick-up bài viết

  1. パース
    約50kwhの土地を有効活用した野立ての太陽光発電システムです。…
  2. 全体
    約50kwhの土地を有効活用した野立ての太陽光発電システムです。…
  3. DSC_0019
    約50kwhの土地を有効活用した野立ての太陽光発電システムです。…
PAGE TOP