Chúng tôi, hỗ trợ “Công nghệ” cho nền sản xuất của Nhật Bản, là một công ty đang phát triển.

パース Nursing Home & Kiwa (56kw)
全体 Takayanagi House (37.5kw)
DSC_0019 Suwa store Katori power plant (50kw)
Proaim_D 株式会社プロエイム
人財事業部_アイキャッチ 人財事業部
パース Suwa store Isumi substation (50kw)
read more
パース Nursing Home & Kiwa (56kw)
全体 Takayanagi House (37.5kw)
DSC_0019 Suwa store Katori power plant (50kw)
パース Suwa store Isumi substation (50kw)
product_2 Hệ thống điện trên mái nhà để xe
斜め右パース Long-Term Care Health Facility (119kw)
修正南西パース Ueno Industries (19.5kw + 2 phase construction)
※.自慢の施工部隊 GOP Togane plant (first factory 90kw & second factory 188kw. Tổng 278kw)

Proaim: Thông tin mới nhất công việc của bạn Nhấn vào đây xin vui lòng↓

社屋 (002)

 

あかるい職場応援団バナー

(Nguồn: Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi) 

Pick-up bài viết

  1. パース
    約50kwhの土地を有効活用した野立ての太陽光発電システムです。…
  2. 全体
    約50kwhの土地を有効活用した野立ての太陽光発電システムです。…
  3. DSC_0019
    約50kwhの土地を有効活用した野立ての太陽光発電システムです。…
PAGE TOP